Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Chùa Thày

Vừa chụp được bộ ảnh Chùa Thày đẹp quá, ưng ý lắm, muốn khoe mọi người. Nhưng Opera sắp vứt hết những tâm tư này nọ của khách hàng vào sọt rác để đóng cửa rồi, nên chẳng còn hứng mà viết gì nữa.
Thôi thì đưa hình lên cho đỡ quạnh quẽ cửa nhà vậy.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

13